SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW


  • Ogrody przydomowe
  • Zieleń osiedlowa
  • Wnętrza urbanistyczne
  • Skwery, zieleńce, zieleń przy ciągach komunikacyjnych
  • Ogrody publiczne
  • Tereny przy firmach i instytucjach publicznych

REALIZACJE


Realizujemy projekty własne oraz wykonnane przez innych projektantów. Ponadto wykonujemy elementy małej architektury(np. ławki, kosze, donice), nasadzenia uzupełniające, aranżacje roślin na tarasach, balkonach w oknach.

Pielęgnacja


Oferujemy kompleksową pielęgnację terenów zielonych.

Rekultywacja

MAŁA ARCHITEKTURA


Opracowujemy plan rekultywacji terenu zdegrodawanego oraz dobieramy rośliny pionierskie, bioremediacyjne.