SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW


 • Ogrody przydomowe
 • Zieleń osiedlowa
 • Wnętrza urbanistyczne
 • Skwery, zieleńce, zieleń przy ciągach komunikacyjnych
 • Ogrody publiczne
 • Ogrody sensoryczne
 • Ogrody zimowe
 • Ogrody wertykalne ("zielone ściany")
 • Tereny przy firmach i instytucjach publicznych
 • Parki
 • Elementy małej architektury np. altany, meble ogrodowe/miejskie

REALIZACJE


Realizujemy projekty własne oraz wykonnane przez innych projektantów. Ponadto wykonujemy elementy małej architektury(np. ławki, kosze, donice), nasadzenia uzupełniające, aranżacje roślin na tarasach, balkonach w oknach.

Pielęgnacja


Oferujemy kompleksową pielęgnację terenów zielonych.

Rekultywacja

REKULTYWACJA


Opracowujemy plan rekultywacji terenu zdegrodawanego oraz dobieramy rośliny pionierskie, bioremediacyjne.

REWALORYZACJA


Zajmujemy się przywracaniem wartości kulturowych i użytkowych historycznym założeniom np.parkom. Tworzymy nowe plany funkcjonalno-przestrzenne co pozwala na adaptację danego miejsca do współczenych czasów nie burząc harmonii pierwotnego projektu.

REWITALIZACJA


Sporządzmy programy rewitalizacji oraz bierzemy udział w pracach zespołów do spraw rewitalizacji.